پایه نگهدارنده فیلتر کوچک به کوچک

۲,۸۵۰ تومان

  • گیره نگهدارنده فیلترپست کربن به مینرال
  • ساخت: ایران
  • مورد مصرف: جهت ثابت نگه داشتن دو فیلتر خطی

موجودسلام

چگونه می توانم به شما کمک کنم؟😊

SocialSocial
پایه نگهدارنده فیلتر کوچک به کوچک
پایه نگهدارنده فیلتر کوچک به کوچک

موجود