عنوان:آب گوارا
وب‌سایت:https://abgovara.com
ایمیل:info@abgovara.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:03532336109
آدرس:یزد، میبد، خیابان باهنر، کوچه طلوع 6
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
1شناسه4166محصولزانویی محفظه فیلتر، یک چهارم رزوه به یک چهارم فیتینگی قیمت۵,۵۰۰ تومانمبلغ تخفیف۰ تومانتعداد20مبلغ کل۱۱۰,۰۰۰ تومان
2شناسه2334محصولشلنگ دستگاه تصفیه آب خانگی نمره 6 تایوانی- متری قیمت۴,۵۰۰ تومان۴,۰۰۰ تومانمبلغ تخفیف۸,۰۰۰ تومانتعداد16مبلغ کل۶۴,۰۰۰ تومان
3شناسه2298محصولبست نگهدارنده فیلتر بزرگ تکی قیمت۲,۵۰۰ تومانمبلغ تخفیف۰ تومانتعداد5مبلغ کل۱۲,۵۰۰ تومان
4شناسه2304محصولبست نگهدارنده فیلتر کوچک تکی قیمت۲,۲۵۰ تومانمبلغ تخفیف۰ تومانتعداد5مبلغ کل۱۱,۲۵۰ تومان
مبلغ کل ۱۹۷,۷۵۰ تومان
مبلغ نهایی ۱۹۷,۷۵۰ تومان
صد و نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت